Kære Alle


Tak for en god generalforsamling, samt en hyggelig aften efter generalforsamlingen.


For at vi fremadrettet skal undgå sådanne misforståelser, må bestyrelsen bede om at ejer bidrag betales i enten Danske kroner eller Euro til henholdsvis vores danske konto eller vores eurokonto. Altså kun betale ejer bidrag i danske kroner eller euro.


Med Venlig Hilsen
På bestyrelsens vegne
Søren Hansen

 

 

 

Kontakt

Søren K Hansen E6
skh@skhweb.dk